Medlemsmöte

På denna sida hittar du information och handlingar om det senast utförda medlemsmötet (ej ordinarie stämma) i föreningen.
 

Medlemsmöte 23:e november 2016

Varmt välkommen till föreningens medlemsmöte onsdagen den 23 november i Boo Gårds skolas matsal.

18.30 - ca 19.00 Grannsamverkan mot brott - polisen berättar
19.00 - ca 19.30 Fråga till medlemmarna om Lännersta Villaägareförening ska upptas i Boo Villaäagareförening och om vi i så fall kan acceptera förslaget på stadgeändring som krävs för att detta ska vara möjligt.
19.30 - ca 21.30 Diskutera det nya planförslaget för Sydöstra Boo. Samrådstiden pågår till den 30 november så vi har möjlighet att göra våra röster hörda.
 

Möteshandlingar

Länk till Nacka kommuns hemsida där du hittar planförslaget för Sydöstra Boo.

18.30 - 19.00 Grannsamverkan mot brott - Polisen berättar

Hur kan vi samarbeta för att motverka inbrott? Polisen kommer hit och berättar om Grannsamverkan mot brott.
 

19.30 - 21.30 Diskutera planförslaget för Sydöstra Boo

Vill du träffa dina grannar för att diskutera det nya planförslaget för Sydöstra Boo? Det är många detaljer att gå igenom och tillsammans kan vi förhoppningsvis få mer kunskap om vad detaljplaneförslaget innebär. Samrådestiden pågår till den 30 november så vi har möjlighet att göra våra röster hörda.

19.00 - 19.30 Gå samman med Lännersta Villaägareförening?

Vill du att Lännersta Villaägareförening ska upptas i Boo Villaägareförening?

Förslaget innebär att föreningen byter namn till Boo och Lännersta Villaägareförening, men att Boo Villaägareförenings organisationsnummer kvarstår.

Lännersta Villaägareförenings medlemmar och kassa övergår sedan till den nya föreningen. Detta gäller under förutsättning att Lännersta Villaägareförenings medlemmar går med på detsamma.

För att detta ska vara möjligt krävs en stadgeändring. Förslaget kräver beslut på två efterföljande årsmöten eller medlemsmöten, varav detta är det första.

Den föreslagna stadgeändringen innebär följande:

Föreningen byter namn till Boo och Lännersta Villaägareförening.

Upptagningsområdet ändras så att även fastigheter med Lännersta i fastighetsbeteckningen kan bli medlemmar. I stadgarna kommer det stå följande:

2§ 1 mom Aktiva medlemmar: Atkiv medlem (fastighet) kan registreras som medlem i föreningen under förutsättningen att fastigheten finns inom upptagningsområdet. Fastighetsbeteckningen ska var BO eller LÄNNERSTA.

2§ 2 mom Stödmedlemmar: Fastigheter som inte har fastighetsbeteckning BO eller LÄNNERSTA kan bli stödmedlemmar till föreningen, men saknar då rösträtt på årsmötet.

En icke medlem stämde föreningen. I sin stämningsansökan till Nacka Tingsrätt hävdade hävdade han att han var medlem, trots att han inte äger någon fastighet inom föreningens upptagningsområde. Nacka Tingsrätt ogillade käromålet eftersom det var tydligt att stadgarna skulle tolkas som att endast fastighetsägare har rätt att bli medlemmar i föreningen. Den som önskar ta del av stämmoansökan, föreningens svaromål och Nacka Tingsrätts dom kan höra av sig till boovillaagareforening@gmail.com

För att detta missförstånd inte ska ske fler gånger föreslår styrelsen ett förtydligande i stadgarna. Förslaget är att vi lägger till följande stycke:

2§ 4 mom - Rösträtt på årsmöte/medlemsmöte
Varje fastighet har en röst, oavsett antalet ägare. Endast fastighetsägare till en aktiv medlem (fastighet) har rätt att rösta på årsmöte eller medlemsmöte. Fastighesägare har rätt att ställa ut fullmakt för annan person att rösta i fastighetens ställe.