Aktuellt
(Hemsidan kommer uppdateras under hösten 2024 då den innehåller inaktuell information)

Midsommar vid Boobadet Midsommar vid Boobadet

Programmet för midsommarfirandet 2024 vid Boobadet:
kl 10.00 Vi klär stången / Kom med blommor!!!
kl 11.15 Vi reser stången
kl 11.30 Dans runt stången
kl 12.30 Underhållning för barn
kl 14.00 Mera dans runt stången!
Glass i stora lass, korv, strömming, kaffe och dricka.
Chokladhjul & fiskgrotta

Midsommar 2024
Vi kör samma agenda som midsommaren 2023 som blev en succé.
Vi behöver vuxna och volontärer som kan ställa upp och hjälpa till för att få till detta firande som anordnats i över 80 år!
Finns det någon som vill sponsra så hör av er!
Vi behöver bli fler medlemmar för att få ihop detta, dels för att täcka kostnaderna för våra ungdoms-volontärer och för musiken. Stötta oss genom att hjälpa till och/eller swisha 200kr till 123 087 95 69 och ange din fastighetsbeteckning. Hör av dig om du kan lägga några timmar på att stötta via Boo & Lännersta villaägareförenings facebooksida eller via e-postadressen: boovillaagareforening@gmail.comÅrsmöte för verksamhetsåret 2024

Torsdag 30 maj kl 19
Boo Gårdsskolas matsal

Årsmöteshandlingar publiceras inom 2 veckor

Årsmöte för verksamhetsåret 2023

Torsdag 30 maj kl 19
Boo Gårdsskolas matsal
  
  
 

Midsommar 2023

Midsommar vid Boobadet Midsommar vid Boobadet

Programmet för midsommarfirandet 2023 vid Boobadet:
kl 10.00 Vi klär stången / Kom med blommor!!!
kl 11.15 Vi reser stången
kl 11.30 Dans runt stången
kl 12.30 Underhållning för barn
kl 14.00 Mera dans runt stången!
Glass i stora lass, korv, strömming, kaffe och dricka.
Chokladhjul & fiskgrotta

ÅRSMÖTE för 2022 och 2021

Var: Boo Gårds Skola, matsalen
När: Måndagen 17 april kl 19

Välkomna!

 

Årsmöteshandlingar för 2022

 

Årsmöteshandlingar för 2021

 

Midsommar 2022

 

Här kommer två filmer från midsommarfirandet i somras!

https://www.youtube.com/shorts/Xrj1lbGDmRw

https://www.youtube.com/watch?v=RaYi-Mh6W2M
_________________________________________

 

Protokoll fört vid extra medlemsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020
 

Nu finns protokollet upplagt från det extra medlemsmötet som hölls
14 februari 2022.
 

Extra medlemsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020

På grund av Covid-19 har vi tvingats ställa in årsmötena för verksamhetsåren 2019 och 2020. 

Vi kommer nu att hålla extra medlemsmöte för att stänga redovisningen för dessa år, samt göra vissa fyllnadsval av styrelsen.
Kallelse skickas per post.

Årsmötet för verksamhetsåret 2021 planeras att hållas som vanligt senare i vår. 

Var: Storstugan i Tollare (bakom folkhögskolan, 50 m ner mot sjön)
När: Måndagen den 14 februari kl 19.00
 

Vet du vad ditt barn eller barnens kompisar gör ikväll?

Välkommen till informationsträff med bevakningsbolaget Nokas och
säkerhetsansvarige Sharon Ramezan. Han kommer att berätta om våra
ungdomars situation i Nacka.
Sharon och hans grupp patrullerar i hela Nacka och kommer i direkt kontakt
med droger, våld och skadegörelse som våra ungdomar kommer i kontakt
med. Tyvärr är våra ungdomar på hemmaplan oftast inblandade. Som
förälder vet man inte alltid vilken värld ens barn lever i, men förhoppningsvis
kan vi under denna kväll få lite mer insyn.

Var: Matsalen, Boo Gårds skola
När: Onsdag 27 november kl 18.30

Kom och rusta upp ladan med oss!

Ladan vid Boobadet Ladan vid Boobadet

På söndag 30/7 kl 8.00 börjar vi rusta upp ladan. Alla är välkomna!

Kontakta Ingvar Ahlqvist ifall du har frågor, annars är det bara att komma dit.

Fira Midsommar med Oss!

Midsommar vid Boobadet Midsommar vid Boobadet

Programmet för midsommarfirandet vid Boobadet:
kl 11 Vi klär och reser stången
kl 12 Dans runt stången
kl 13.30 Barnsång
kl 15 Mera dans runt stången!

Protokoll från årsmötet den 21 maj 2019

Här kan ni läsa protokollet från årsmötet.

Föreningen välkomnar alla medlemmar på årsmöte tisdagen den 21 maj i Boo gårds skola. Kallelse och övriga årsmöteshandlingar hittar du här: Årsstämma

Vill du engagera dig i föreningen? Hör av dig till valberedningen på boovillaagareforening@gmail.com.

Rabatt för medlemmar hos Solcellen.nu

Solcellen.nu installation Solcellen.nu installation
Föreningens medlemmar erbjuds upp till 20,000 kr i rabatt för solcellsinstallationer hos solcellen.nu

För installationer med installerad effekt upp till:
10 kW 5,000 kr rabatt
20 kW 10,000 kr rabatt
över 30 kW 20,000 kr rabatt

Vid kostnadsfri offertförfrågan ange att du är medlem i Boo & Lännersta Villaägareförening för att erhålla rabatten.

Om du vill se en exempelinstallation finns det i Lännersta.

Länsstyrelsen kräver att Nacka kommun drar ut VA i Boo senast 31 december 2022

Länsstyrelsen förelägger Nacka kommun att anlägga vatten och avlopp till alla fastigheter i planområdet Mjölkudden - Gustavsviks Gård (undantaget Bergholmen). VA ska finnas på plats senast den 31 december 2022.

Föreläggandet är tydligt avseende att VA är en egen fråga som inte har någon koppling till arbetet med detaljplanerna. 

Läs mer under Gatukostnader. Där hittar du all information om vad som hänt i gatukostnadsfrågan. Hör gärna av dig till föreningen om du har egna erfarenheter i gatukostnadsfrågan som kan vara av intresse för fler.

Länsstyrelsens beslut hittar du här: 

Attefallskväll på ByggOle

Bygg-Ole, Nacka Kommun, Attefalls tillsammans med Boo & Lännersta villaägareförening bjuder in till en Attefalls kväll!

17.30 och 18.30 informerar Bygglovsenheten från Nacka Kommun om bygglovsregler angående Attefallshus och kommande förändringar.

Representanter från Trähus och ByggOle finns på plats under hela kvällen för frågor.

Bjuds på Fika, Nytt datum kommer!

Missa inte sista datum att lämna in synpunkter på detaljplanerna och gatukostnaderna

Granskningstiden för synpunkter på detaljplanområde Mjölkudden-Gustavsviks Gård ska vara inlämnade till Nacka kommun senast måndagen den 10 dec.
Alla handlingar hittar du här: Detaljplan Mjölkudden-Gustavsviks Gård

Samordningstiden för synpunkter på detaljplanområde Galärvägen ska vara inlämnade till  Nacka kommun senast torsdagen den 20 dec.
Alla handlingar hittar du här: Detaljplan Galärvägen

Synpunkter på gatukostnadsutredningen för Galärvägen-Mjölkudden ska vara inlämnade till Nacka kommun senast torsdagen den 20 dec.
Den nya gatukostnadsutrednignen hittar du här: Gatukostnader Galärvägen-Mjölkudden

Synpunkter på gatukostnadsutredningen för Dalvägen-Gustavsviks gård ska vara inlämnade till Nacka kommun senast onsdagen den 19 dec.
De nya gatukostnadsutredningen hittar du här: Gatukostnader Dalvägen-Gustavsviks Gård

Styrelsen uppmanar varje fastighetsägare att själv inkomma med synpunkter till Nacka kommun eftersom det är DU som fastighetsägare som är sakägare om frågan får rättsliga följder och inte föreningen. Däremot kan föreningen fungera som en samordnande kraft för er som vill komma i kontakt med varandra och gemensamt driva en fråga.
 

Nu kan ni se filmen från paneldebatten den 23 aug HÄR!

Vi spelade in paneldebatten om gatukostnader den 23 augusti och ni hittar den här. Thomas Bodström och Rickard Olsson är presentatörer. Samtliga Nackas nio politiska partier är representerade och vi har en expertpanel bestående av Lena Hall från Nacka kommun, Lena Södersten från Villaägarnas Riksförbund, Nils-Olov Lindberg från Trafikverket och Sebastian Scheiman från Scheiman Advokatbyrå.
 


Valbarometer Gatukostnader: Såhär tycker de olika partierna i Nacka om gatukostnadernas vara eller icke vara

Den 23 augusti anordnade föreningen en paneldebatt om gatukostnader.

Såhär svarade Nackas nio olika partier på Thomas Bodström och Rickard Olssons frågor om de vill behålla eller förändra principen om att Nacka kommun tar ut gatukostnader på villägarna och vad de anser om gatustandarden.
 

Vänsterpartiet - Rolle Eriksson

Vill behålla principen med gatukostnader då de anser att alla ska vara med och dela och värdet på villan ökar när man bygger gator. Rolle reagerade dock på de dyra kostnaderna och ansåg att man behöver göra bättre tekniska lösningar.
 

Socialdemokraterna - Khashayar Farmanbar

Vill byta system, men inser att det är svårt att göra i en handvändning. Anser att vägar bör ägas och finansieras gemensamt och vill utreda vad det skulle kosta att kommunen löser ut vägarna. Anser att Nacka kommun åtminstone bör ha en likviditetsprincip där villaägaren inte betalar för gatukostnaderna förrän de utnyttar sin ökade byggrätt eller styckar sin tomt. Anser att det är samhället som ska bekosta vägarna, inte enskilda individer. Anser att det är viktigt att kommunen inte bygger överstandard och vill se över upphandlingen.
 

Miljöpartiet - Sidney Holm

Står bakom komunens princip om gatukostnader men är beredd att disktuera vad som ska vara de boendes andel. Det här med standard är subjektivt. Det är viktigt att sopbilar och brandbilar kommer fram. När Nacka får tunnelbana läggs hela kostnaden på 1 miljard kronor på de byggbolag som fått rätten att bygga fastigheter i området - då är det rättvist att villaägarna betalar för sina gator. Om en expert från Trafikverket säger att det går att bygga för 500 kr löpmetern och vi bygger för 4.000 kr/kvadratmetern kan vi inte släppa frågan om vad gatorna får kosta att bygga. Anser att de boende inte ska behöva betala gatukostnader förrän de utnyttjar sin byggrätt. Vill att alla permanentboenden och pensionärer ska erbjudas anstånd.
 

Nackalistan - Bosse Ståldal

Bort med gatukostnaderna! Vill att kommunen startar en utredning hur pengarna ska kunna betalas tillbaka till dem som redan betalat gatukostnader. Anser att kommunen kan dra av gatukostnaden på 33 år varför det inte blir någon stor årlig investering. Anser att överstandarden inte tillför någon nytta till de boende.

Liberalerna - Gunilla Grudevall-Steen

Står bakom principen med gatukostnader. Tycker att var och en får välja var man vill bo, men att man då får vara beredd på att det kan uppstå vissa kostnader. Anser att gatukostnader är en likhetsprincip och att villaägare ska betala för gatukostnader eftersom de som bor i hyresrätt eller bostadsrätt betalat för gatorna när fastighetsbolaget byggde huset. Anser inte att kommunen bygger någon överstandard. En viss bredd behövs för snöröjning mm och ska kommunen ta över vägarna är det viktigt att de håller en viss standard. Anser att samråd är viktigt och att kommunen måste bli bättre på att lyssna och pedagogiskt förklara varför vi behöver den här standarden. Anser att ingen ska tvingas sälja och att dagens system med anstånd till dem som inte kan betala fungerar väl.
 

Moderaterna - Mats Gerdau

Anser att principen med gatukostnader är bra. Kommunen tar vissa delar, VA vissa delar och fastighetsägarna vissa delar. Ska vi tillåta förtätning är gatukostnader enda sättet att klara ekonomin. Att ändra princip nu vore dels orättvist mot de 27 områden som redan betalat för sina gator för att återstående 6 områden ska slippa, dels orättvist mot de som bygger flerfamiljshus. Man ska komma ihåg att samtliga partier utom Nackalistan har röstat för alla de gatukostnader som kommunen fattat beslut om. Moderaterna anser att  vi ska ha så låga gatukostnader som möjligt, t.ex. i området Dalvägen-Gustavsviksvägen kostade gatorna mindre än 150.000 kr för en permanentbebodd fastighet. Gerdau anser även att vi inte ska ha högre vägstandard än vad som krävs och vill se över upphandlingen, men anser att det är villaägarna och inte skattebetalarna som ska stå för upprustningen. Anser att ingen ska behöva gå från hus och hem och berättar att 69 av 85 personer som begärt anstånd fått ja. Är beredd att diskutera standarden och att kommunen ska bekosta badplatser och strandpromenader. Det finns ett maxtak i dag som bestäms av gatukostnadsutredningen.
 

Centerpartiet - Hans Peters

Ställer upp på de riktlinjer som finns och tycker att det är rimligt att de boende är med och betalar. De som bor i flerfamiljshus har också betalat gatukostnader indirekt när man köper eller hyr en lägenhet. Kostnaden läggs på överlåtelsepriset eller avgiften/hyran. Så klart ska kommunen se till att vägarna byggs så billigt som möjligt genom förbättrade upphandlingar. 
 

Kristdemokraterna - Jan-Eric Jansson

Står bakom dagens principer. Anser att det är viktigt att fundera på vad som är skäligt och rättvist för de olika fastighetsägarna och för dem som bor i lägenhet. Föredrar att vägarna blir kommunala men respekterar de boende som väljer att driva vidare vägarna som enskilda. Anser att standardfrågan är svår - vad är tillräckligt bra? Anser att en viss standard är nödvändig så det inte blir som i Grekland där många dog i sommarens bränder för att vägarna var dåligt eftersatta. 
 

Sverigedemokraterna - David Bergquist

Tycker det är viktigt att standarden på vägarna är anpassad och att kostnaderna inte skenar iväg. Vill ändra system så att kommunen inför ett tak där de boende betalar max 1% av taxeringsvärdet i gator och VA och maximalt 200.000 kr per fastighet. Anser att kommunen bör ha råd att finansiera en rimlig standard.
 


Paneldebatt om gatukostnader 23:e Augusti

Varmt välkommen till PANELDEBATT OM GATUKOSTNADER

Torsdagen den 23 augusti 2018, Nacka Aula, Nacka Gymnasium, Griffelvägen 11

Villaägareföreningar i Saltsjö-Boo bjuder härmed in Nackas samtliga politiska partier till paneldebattmed syfte är att informera villaägarna i Nackas förnyelseområden om hur de olika partierna ställer sig i gatukostnadsfrågan.

17.30 - 18.00 Insläpp och förmingel i foajén med möjlighet för de politiska partierna att träffa sina väljare.
18.00 - 20.00 Paneldebatt med representanter från Nackas samtliga nio politiska partier.
20.00 - 21.00 Mingel i foajén med möjlighet för de politiska partierna att träffa sina väljare.

Presentatör: Rickard Olsson.
Moderator: Thomas Bodström.

Expertpanel bestående av Lena Södersten från Villaägarnas riksförbund, Nils-Olov Lindberg från Trafikverket, Sebastian Scheiman från Scheiman Advokatbyrå, Pia Lerigon från Boo & Lännersta Villaägareförening samt Lena Hall från Nacka kommun.

Varmt välkomna önskar Boo & Lännersta Villaägareförening, Gustavsviks Fastighetsägareförening och Grundets vägförening.

Läs mer: Om gatukostnader

OBS! Begränsat antal platser, anmäl dig i tid för att vara säker på att du får plats. Eventet är nu öppet för alla men om du vill bli medlem och stödja vår verksamhet blir du det här.

Kommunstyrelsens svar på våra 22 medborgarförslag

Den 9 april 2018 tog Kommunstyrelsen upp våra 22 medborgarförslag om gatukostnader till bedömning. Deras beslut lyder citat:

Kommunstyrelsen noterar att kommunen huvudsakligen arbetar i enlighet med vad som föreslås i medborgarförslagen och de föranleder därmed inte några vidare åtgärder. Medborgarförslagen är därmed färdigbehandlade.

Läs deras svar i detalj här:
 

Protokoll årsmötet 14 maj 2018

Årsmötesprotokollet är justerat och klart. Du hittar mer information under För Medlemmar - Årsstämma, eller så läser du protokollet här:

Föreningen har startat en Miljö- och Klimatgrupp

Om vi fortsätter leva som vi gjort de senaste 50 åren är risken stor att hela Nacka ligger under vatten om sisådär 50-100 år och mänskligheten krigar om de få resurser som finns kvar. För att undvika detta tråkiga scenario har Boo & Lännersta Villaägareförening startat en Miljö- och Klimatgrupp. Syftet är att vi ska peppa varandra att bli mer miljö- och klimatsmarta. Vi kan skriva medborgarförslag till Nacka kommun, ta in intressanta föreläsare, gå samman och få rabatter på t.ex. solcellspaneler och liknande. 

Alla är välkomna att engagera sig i Miljö- och Klimatgruppen. Pia Lerigon är sammankallande och första mötet hålls den 31 maj 2018. Läs mer om gruppen här.
 

Nyfiken på hur föreningen hanterar GDPR?

Vi misstänker att du också är trött på alla mejl om GDPR. Därför skickar vi inte ut något mejl om detta. Men vill du läsa mer om hur Boo & Lännersta Villaägareförening arbetar med GDPR så finns informationen under medlemssidorna Hantering av medlemsdata.
 

Nacka kommun bjuder in till föreningsgala

Tyvärr fick vi informationen lite sent, men det finns fortfarande möjlighet för dig som medlem i föreningen att anmäla dig till Nacka kommuns föreningsgala 23 maj. Sista anmälningsdagen är tisdagen den 15 maj på nacka.se/foreningsgala.

Björknäs Trädgård erbjuder medlemmar 10%!

Björknäs trädgård slog upp portarna under våren 2018. Nu erbjuder de våra medlemmar rabatt - se följande information från dem.

Carin och Elin tog över verksamheten för några månader sedan och öppnade upp butiken och växthuset i slutet av mars. Snart öppnar vi även trädgård och baksida. Varmt välkomna alla medlemmar i Boo och Lännersta Villaägareförening, ni får 10% på produkter och växter till ordinarie priser mot uppvisande av leg. Vi har öppet alla dagar fr o m nu, se mer på vår sida www.bjorknastradgard.se.  

Mycket kommer också att hända de närmaste helgerna på Björknäs Trädgård. Den 28:e april har vi t ex vår jordexpert på plats. Ta med ett jordprov (1 dl) och få tips och råd hur du kan förbättra din jord (kostnadsfritt). Den 5:e maj öppnar vi baksidan och trädgården med perenner, träd, buskar och mycket annat fint. Nu börjar odlingssäsongen!
 

Vad tycker Nackas politiker om att "Bygga stad"

Nacka kommun står inför ett hårt exploateringstryck och med stora frågor vad gäller infrastruktur, bebyggelse och vår livsmiljö på agendan. Nacka Miljövårdsrådet bjöd därför in alla partier i Nacka kommunfullmäktige till Dieselverkstaden för att diskutera framtiden för våra naturområden, däribland Trolldalen, Ryssbergen, Gröna dalen, Skuruparken och Lillängen.

Medverkande var: Hans Peters (C)  Gunilla Grudevall-Steen (L) Anders Tiger (KD) Per Chrisander (MP) Cathrin Bergenstråhle (M) Christina Ståldal (NL) Khashayar Farmanbar (S) David Bergquist (SD) Rolle Eriksson (V)

Konstantin Irina spelade in de olika partiernas svar. Ni hittar dem som YouTube-klipp via länken nedan. Varje svar är ca 2 minuter långt.

De olika partiernas svar 
 

Medborgarförslagen tas upp till beslut 9 april

Mats Gerdau skriver följande till föreningen:
Hej, medborgarförslagen är på väg fram för besvarande. Planeringen är att de ska behandlas i kommunstyrelsen 9 april. 
Vänligen Mats 
 

Styrelsen lämnar in en motion om gatukostnaderna till Nackamoderaternas årsmöte 2018

Styrelsen i Boo & Lännersta Villaägareförening har skickat in en motion till Nackamoderaternas årsmöte 2018 gällande de skenande gatukostnaderna i Nacka kommun. Motionens syfte är att få Moderaterna att aktivt arbeta för att få ned gatukostnaderna i kommunen så att de boende slipper betala hiskeliga överpriser för upprustningen av lokalgatorna.

Idag styr Moderaterna nästan enhälligt i Nacka kommun. Det är i princip omöjligt att få igenom ett politiskt beslut utan Moderaternas stöd. Det många inte vet är att Moderaterna bestämmer riktlinjerna för sin politik under årsmötet. Det är där många viktiga sakfrågor avgörs.

Styrelsen i Boo och Lännersta Villaägareförening vill informera de medlemmar som dessutom är medlemmar i Moderaterna om möjligheten att gå på Nackamoderaternas årsmöte och bifalla motionen om att begränsa kostnaderna för utbyggnaden av lokalgatorna. Är du inte medlem i Moderaterna men skulle vilja bli det så hittar du mer information här.

DIN RÖST BEHÖVS!

Kom på Nackamoderaternas årsmötet i februari (exakt datum är ännu inte spikat) och rösta igenom Boo & Lännersta Villaägareförenings motion om gatukostnader. Det krävs ungefär 100 personer för att rösta igenom en motion.

Motionen hittar du här: 

OBS! Boo & Lännersta Villaägareförening är politiskt obundet. Vi tar inte ställning för något politiskt parti. Vi uppmanar ingen att byta politisk åsikt. Det här handlar enkom om att få politikerna i Nacka kommun att lyssna på oss boende. Vi vill också be om ursäkt för att vi hängde ut Frentab i motionen. Det var aldrig vår mening och vi har därför justerat motionen något. Vi har ingenting emot Frentab, tvärt om tycker vi att de gör ett fantastiskt jobb. 
  

Styrelsen träffar parti för parti

Styrelsen i Boo & Lännersta villaägareförening har tagit kontakt med samtliga politiska partier i Nacka för att få till ett möte om gatukostnader. Vi har redan träffat tre partier och fler är inbokade. Politikerna har chockats av statistiken om de skenande gatukostnaderna. Det är tydligt att de inte hade en aning om att gatorna är så dyra att bygga. Läs mer på vår sida om gatukostnader
 

Ytterligare 6 medborgarförslag om Gatukostnader är inlämnade till Nacka kommun

Den 17 oktober lämnade styrelsen i Boo & Lännersta Villaägareförening samt styrelsen i Gustavsviks Ekonomiska Fastighetsägareförening in ytterligare 6 medborgarförslag om gatukostnader till Nacka kommun. Läs mer på vår sida om gatukostnader
 

NCCs offert på våra gator är en åttondel av vad samma gator ska kosta enligt gatukostnadsutredningen

NCC har varit ute och tittat på gatorna i Mjölkudden-Gustavsviks gård och lämnat en offert som är en åttondel så dyr som Nacka kommuns gatukostnadsutredning. NCC anser dessutom att Nacka kommuns krav på våra gator går långt över områdets behov och att det inte finns någon anledning att bygga gatorna så komplicerat. NCC föreslår alterantiva byggsätt som pressar priset ytterligare. Läs mer på vår sida om gatukostnader.
 

Mats Gerdau har svarat på en interpellation om gatukostnaderna

Nackalistan har ställt en impellation (en fråga) om gatukostnaderna till Nacka kommun som Mats Gerdau nu har svarat på. Läs hans svar på vår sida om gatukostnader.
 

Lyckad beskärningskurs

Söndagen den 15 oktober  anordnardnade
Boo & Lännersta Villaägarförening en kurs 
i att beskära äppelträd tillsammans med
Anna Modig från Fru Modigs trädgård.

Det kom elva deltagare som lyssnade på Annas råd i föreningens hus Smedjan på Boobadet och sedan gick loss på äppelträden i en trädgård i närheten. 

Vädret var fantastiskt med strålande solsken och rådjuren blev överlyckliga över alla nedklippta grenar som de kalast på sedan dess.

 

Två artiklar om gatukostnader i Nacka Värmdö-Posten

I dagens nätupplaga av Nacka Värmdö-Posten kan du läsa två artiklar om gatukostnaderna i Sydöstra Boo.

Den här vägen kostar mer att bygga om än en motorväg!

Idag bekräftade Trafikverket våra farhågor. Vi fick statistik på vad det kostar att bygga motorvägar i Sverige och Trafikverket förtydligade att då ingår ALLA kostnader i motorvägsbygget.

Vi fick också färsk statistik från Nacka kommun vad det kostar att bygga vägarna i Område Y-Z (Boo Gård).

Vägarna i Område Y-Z (Boo Gård) kostar MER att bygga än en helt ny motorväg i lätt terräng.

Vägarna i Mjölkudden-Gustasvsviks Gård blir ännu dyrare. De kostar lika mycket som att bygga en helt ny motorväg i svår terräng.

Då pratar vi nya motorvägar där man måste röja för skog, spränga berg, bygga broar och då ingår även omasfaltering av vägen 6-7 månader efter bygget. 

I filmen ovan kan du ser hur vägarna i vårt område ser ut idag och hur de kommer se ut efter ombyggnationen. Det är alltså denna ombyggnation som blir dyrare per kvadratmeter än vad det kostar att bygga en motorväg.
 

GATUKOSTNADER - Vad gör vi nu?

På mötet den 29 augusti berättade vi att våra gator kommer kosta mer att bygga än den här motorvägen mellan Skara och Axvall.

Vi kommer uppdatera hemsidan med information om vad ni kan göra för att stötta oss i det arbete vi redan gjort med medborgarförslagen. 

Här hittar du power point-presentationen från mötet den 29 augusti samt våra 16 medborgarförslag.

Mer information kommer inom kort. Håll utkik på hemsidan, på Face Book och i mejlkorgen.

Skicka gärna in era mejladresser till oss på boovillaagareforening@gmail.com. Glöm inte uppge vad ni heter och var ni bor så vi kan koppla mejladressen till rätt fastighet.

Vill ni gå med i föreningen så kostar det 200 kr/år som betalas in på PG 155432-8. Glöm inte uppge fastighetsbeteckning och adress.
 

Välkommen på stormöte 29 aug om gatukostnader

Boo & Lännersta Villaägareförening i samarbete med Gustavsviks Ekonomiska Fastighetsägarförening bjuder in till stormöte den 29 augusti för att diskutera gatukostnaderna.

Kommunen har felaktigt tagit ut 100.000-tals kronor för mycket i gatukostnader per fastighet. Men det är DU som fastighetsägare som måste driva frågan för DIN fastighet. Syftet med mötet är att ge dig nycklarna hur du ska göra.

OBS! Mötet är i Björknässkolans Aula kl. 18.30, huskropp B

Det är dåligt med parkeringsplatser vid Björknässkolan så åk gärna kommunalt eller ta cykeln.

Vi bjuder inte på något drickbart eller ätbart på mötet, så ta med eget om du tror att du blir törstig/hungrig.

Lokalen tar max 300 personer, så det är först till kvarn som gäller.
 

16 medborgarförslag om gatukostnader till Mats Gerdau

Den 20 juni hade föreningen möte med Mats Gerdau på Nacka kommun där vi överlämnade 16 medborgarförslag om gatukostnader.

Läs medborgarförslagen nedan:

Välkommen till Midsommarfirande vid Boobadet- OBS! NYA TIDER


Fredag 23 juni 2017
 
Traditionsenligt midsommarfirande med dans kring stången, barnunderhållning, sång och musik, servering och fiskdamm.
 
Program (OBS! tiderna är ändrade från tidigare information)
11:00-11:30 Klädning och resning av midsommarstången.
(Ta med egna blommor!)
12:00-12:30 Dans runt midsommarstången.
13:00-13:30 Barnunderhållning
14:00-14:30 Dans runt midsommarstången.
 
Ta med kontanter!
OBS: Det är ont om parkering så vi ber er att lämna bilen hemma om det är möjligt.

Arrangörer: Boo & Lännersta Villaägarförening
 

Mitt i Nacka skriver om gatukostnaderna i Boo

Här kan ni läsa Mitt i Nackas artikel om gatukostnaderna i Boo. Artikeln finns bara på webben.

I artikeln står att Mats Gerdau sagt följande:

Jag lyssnar gärna på deras synpunkter, men vi ska inte lägga ut va-kostnaden på hela va-kollektivet (samtliga fastighetsägare som är anslutna till Nackas va-system).

Styrelsen frågade journalisten som intervjuat Mats Gerdau om det var ett direktcitat och Anders Gustafsson svarade:

Jag tolkar honom som att han avsåg att er va-kostnad inte ska läggas ut på hela va-kollektivet.

Styrelsen tycker det är ett anmärkningsvärt svar. Enligt lag får man endast ta ut VA-kostnader via VA-taxan. Om de verkliga VA-kostnaderna blir högre än så får man inte ta ut den extra kostnaden på de boende, utan den kostnaden måste tas av VA-kollektivet eller av skattebetalarna,

I Nacka kommuns gatukostnadsutredning för Mjölkudden-Gustavsviks Gård så  uppges gatukostnaderna till 26 miljoner kr, samtidigt som dagens VA-taxa skulle dra in 40-45 miljoner kr. Det innebär att VA-kollektivet gör en miljonvinst på vårt område. Samtidigt döljs de verkliga VA-kostnaderna i gatorna som skenar i kostnad.

Trots att vi påtalat detta för Mats Gerdau fortsätter han att hävda att VA-kollektivet inte ska stå för våra VA-kostnader. Han besvarar inte med ett ord själva kärnfrågan - om han anser att det är okej att man lägger VA-kostnader på gator. 
 

Nacka Värmdö-posten skriver om gatukostnaderna i Boo

Nacka Värmdö-posten har en liten notis med om gatukostnaderna i sin papperstidning. Skälet till att artikeln inte blev större berodde på sjukdomsbortfall bland journalisterna.

Läs artikeln i Nacka Värmdö-posten här:

Lena Södersten på Villaägarnas Riksförbund tweetar om gatukostnaderna i Boo

Med tanke på DN-artikeln om gatukostnaderna i Boo tweetar Lena Södersten på Villaägarnas Riksförbund. Retweeta gärna.

Lena har twitterkonto @LenaSodersten

Vill ni läsa vad Villaägarna skriver om gatukostnaderna så hittar ni en av deras artiklar här: 3 av 10 kommuner överväger att ta betalt för gatorna
 

DN skriver om gatukostnaderna i Boo


Idag kan du läsa artikeln Dyr vägnota kan tvinga villaägare att flytta i DN.

Villaägarna vid Baggensfjärden i Saltsjö-Boo får stå för kostnaden när Nacka kommun förstärker vägarna och drar in kommunalt vatten och avlopp. I snitt får de betala 740.000 kronor.

Så börjar DN sin artikel som handlar om hutlösa överpriser för gatukostnaderna för de boende i Boo, Lännersta och Gustavsvik.

Läs hela artikeln i bifogad pdf nedan:
 

Styrelsen lägger till:

I området Mjölkudden-Gustavsviks Gård vill Nacka kommun ta ut 113 miljoner kr i gatukostnader, medan VA bara går på 26 miljoner kr. Det säger sig självt att det är något knasigt med de siffrorna. 

Boo & Lännersta Villaägareförening har gjort en egen utredning av Nacka kommuns gatukostnadsutredning. Bl.a. frågade styrelsen Nacka kommun vad det kostade att bygga vägen förbi Boobadet. Där finns en sträcka på några hundra meter som byggs utan VA. Sedan bad styrelsen att få ut kostnaden för en lika lång vägsträcka på Hermelinsvägen där man gräver ned VA. Styrelsen jämförde sedan kostnader per meter för dessa båda vägsträckor och då visade det sig att:

Det kostar 3 gånger så mycket att bygga en väg med VA som en väg utan VA.

Hermelinsvägen blev alltså 3 gånger dyrare än Baggensvägen.

Skälet var enkelt. I en väg utan VA gräver man bara 50 cm, medan man för en väg med VA måste gräva 1,5-2 meter enligt Frentab som bygger vägarna i området.

Trots att det är 3 gånger dyrare att bygga väg med VA än väg utan VA vill Nacka kommun att de boende ska betala 4,5 gånger mer för gatorna än för VA. 


Enligt styrelsens utredning så visade det sig att kommunen tar kostnader från VA och lägger på gator. T.ex. får gator själva stå för alla gemensamma kostnader för grävning och fyllnadsmassor. Även vissa rena VA-kostnader läggs på gator som t.ex. den geotextilduk som läggs under VA-rören.

Enligt lag får man inte lägga verklighetsfrämmande kostnader på gatukostnaderna och Villaägarnas Riksförbund anser att det strider mot lagen att ta kostnader från VA, el- och tele och lägga på gatukostnaderna.

Mats Gerdau svarar följande i ett mejl till styrelsen:
"Fördelning av kostnaderna för VA respektive väg följer praxis. Det är så klart dyrare att bygga väg än att bara gräva ned rör för vatten och avlopp. Vägen behöver stadga och hållbarhet för lastbilar och är väsentligt bredare än vad en rörgrav skulle behöva vara. Men det är fördelaktigt att bygga ut dem samtidigt och samlokalisera dem, fördelaktigt för både VA-kollektivet och kommunen/skattebetalarna och därmed också för fastighetsägarna."

Mats Gerdaus svar är intresssant ur flera aspekter.

  • Att han anser att det är praxis att lägga kostnaderna för VA på gator visar att Nacka kommun alltid gjort på detta sätt och med andra ord satt i system att föra över VA-kostnader på gatukostnaderna.
  • Uttlandet visar att okunnigheten hos Mats Gerdau är låg om hur det går till när man bygger VA. Det är inte bara "att gräva ned lite rör".
  • Att påstå att vägen behöver stadga och hållbarhet för lastbilar är inte relevant i vårt område där vi haft vägar i 70 år som hållit för lastbilar. Ur den aspekten behöver vi inte bygga om vägarna för 113 miljoner kr.
  • Det mest intressanta är att Mats Gerdau tycker det är bra för VA-kollektivet och skattebetalarna att man för över kostnader från VA på gator. Han tycker med andra ord att det är helt okej att enskilda fastighetsägare ska betala det som hela VA-kollektivet borde stå för.

Vi har pratat med en branschkunniga person som förklarat att man normalt delar på gemensamma kostnader enligt bilden nedan:
 


I realiteten borde gator bara stå för 33% medan VA borde stå för 59% och TeliaSonera och Boo Energi borde stå för vardera 4% av de gemensamma kostnaderna för grävning, fyllning mm.

Men i Nacka kommuns gatukostnadsutredning står gator för 100% av dessa kostnader. De boende ska även betala för att TeliaSonera och Boo Energi ska gräva ned sina ledningar i marken till en kostnad om 13 miljoner kr.

Det här är bara toppen på isberget av konstigheter i Nacka kommuns gatukostnadsutredning.

Bl.a. vill Nacka kommun köpa loss tomtmark från villaägarna för att gatorna ska kunna breddas. Det är Nacka kommun som äger de färdiga vägarna, men ändå anser Nacka kommun att de boende ska betala för kostnaden för att köpa upp tomtmarken. I realiteten betyder det att vi får betala Nacka kommun för att de ska köpa vår mark. Vi ger alltså bort vår tomtmark till Nacka kommun - gratis.

Det är inte olagligt att göra så men är totalt olämpligt anser Villaägarnas Riksförbund. Vi hoppas att Nacka kommun också ska inse det olämpliga i detta förfarande.
 


Enligt lag ska varje fastighet som är med och delar på gatukostnaderna göra detta enligt vad som är skäligt och rättvist. Nacka kommun har valt att använda sig av systemet med andelstal. Vanliga villatomter får ett andelstal på mellan 0,6-3, medan exploateringsfastigheter får ett andelstal som baseras på storleken på huset. Förskolan på Galärvägen/Lotsvägen skulle enligt detta sätt att räkna få ett andelstal på över 30, men får i Nacka kommuns gatukostnadsutredning endast ett andelstal på 5. Villaägarnas Riksförbund anser att detta är högst anmärkningsvärt och att det strider mot lagen att göra så.

Trots att det i området finns såväl skola, allmän badplats, allmänna gångstråk och en ångbåtsbrygga så tänker Nacka kommun inte jämka en enda krona. Man anser t.ex. att de boende ska stå för bygget av en trottoar till den nybyggda förskolan trots att trottoaren inte hade behövs om det inte funnits en skola.
 


Efter mejlkontakt med Mats Gerdau öppnar han upp för att diskutera en jämkning.

Men det är fler saker som borde diskuteras än bara jämkningen.  Styrelsen arbetar därför vidare med att föra upp problematiken i ljuset och få Nacka kommun att inse felaktigheten i att VA-kostnader läggs på gatukostnaderna.
 


Enligt våra beräkningar tar Nacka kommun ut mellan 140.000 kr till 700.000 kr för mycket i gatukostnader per fastighet. Det är mycket pengar för en enskild fastighetsägare.
 

Ny logotype efterfrågas

I och med namnbytet till Boo & Lännersta Villaägareförening behöver föreningen en ny logotyp.

Tyvärr hittar vi inte originalbilden som vi använt för Boo Villaägarförenings logo och vi kan inte ändra namnet till Boo & Lännersta Villaägareförening på något snyggt sätt. Exemplet nedan visar problemet:
 


Har du några fina foton på Boo eller Lännersta som skulle kunna fungera som föreningens nya logotype?

Hör av dig till styrelsen på boovillaagareforening@gmail.com
 

Vi välkomnar alla Lännerstabor till föreningen

På Boo Villaägaeförenings årsmöt den 25 april togs beslut att ändra namn på föreningen till Boo & Lännersta Villaägareförening samt ändra stadgarna så att ett sammangående mellan Boo och Lännersta Villaägareförening var möjlig. Lännersta Villaägareförening hade sitt årsmöte den 15 maj och tog då beslut att lägga ned föreningen och låta medlen övergå till Boo & Lännersta Villaägareförening. 

VARMT VÄLKOMNA alla ni som bor i Lännersta och har Lännersta i fastighetsbeteckningen. 
 

Årsmötesprotokollet är nu justerat och klart

Nu kan du läsa protokollet från årets årsmöte den 25 april. Du hittar det här nedan:

Från och med nu heter vi:
Boo & Lännersta Villaägareförening

Aldrig tidigare så länge jag varit med i föreningen - och det är 6 år nu - har vi haft ett så trevligt och smidigt årsmöte som det igår. Äntligen blev det ett sådant årsmöte jag hela tiden strävat efter att vi ska ha.

Ett årsmöte där vi snabbt kunde dra igenom formalian, ett årsmöte där vi fick en fulltalig styrelse och revisor, revisorssuppleant och en valberedning. Därefter använde vi tiden till att diskutera viktiga saker för föreningen - nämligen Nacka kommuns fördelning av gatukostnaderna.

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med gatukostnadsfrågan och vi kommer att presentera resultatet när vårt arbete är klart. 

Vi kan även berätta att föreningen från och med nu har ett nytt namn. Stadgeändringen som gör det möjligt för Lännersta att bli fullvärdiga medlemmar gick igenom och därmed ska föreningen även byta namn till Boo & Lännersta Villaägareförening.

Bästa hälsningar: Pia Lerigon, ordförande
 

Historien om hur 40 miljoner kr i gatukostnader växte till gigantiska 113 miljoner kr

På årsmötet den 25 april kommer vi berätta en svindlande historia - den om hur Nacka kommun trollade bort ofantliga summor som borde bekostas av VA och lade dem på gatukostnaderna, samtidigt som de själva inte skulle vara med och betala ett öre. 

En berättelse som inte är den enda i sitt slag. Såhär har kommunen gjort tidigare - det är så de gör.

Kom till årsmötet och lyssna på vad som hände. Tanken är att vi ska utforma en plan för hur vi får kommunen att ta sitt förnuft till fånga. Det handlar om 140.000-700.000 kr per fastighet som kommunen vill ta ut i ockerpriser.

Glöm inte skicka in era synpunkter innan 30 nov

På medlemsmötet i onsdags den 23 november uppmanade styrelsen alla som berörs av de nya planförslagen som just nu är ute på samråd att läsa igenom dem ordentligt och skicka in eventuella synpunkter till Nacka kommun senast 30 november.

Det går nämligen inte att överklaga om man inte skickar in sina synpunkter. Titta även noga på kartorna för det blir som det är ritat. Erfarenhet visar att kommunen inte kan backa en milimeter på sträckningen av t.ex. en väg när planen väl är godkänd. Gå gärna ut och mät ut vägen och jämför med de nya planerna. 

Observera att det blir olika pris för diverse anslutningsavgifter beroende på om er fastighet är klassad som permanentbostad, fritidshus eller obebyggd. En fastighet som blir styckningsbar får betala nästan 1 miljon kr i avgifter och det ska göras även om man inte vill stycka av fastigheten. Kostnaderna står på olika ställen i dokumenten så glöm inte att räkna samman alla delarna så ni får en helhetsbild.

Boo Villaägareförening samarbetar med våra systerföreningar om att skapa en opinion mot vägavgifterna. Bl.a. anser vi att man inte ska behöva betala förrän man de facto utnyttjar den utökade byggrätten. Det skulle göra att folk inte tvingas sälja av sina avstyckningsbara fastigheter för att ha råd att bo kvar.

Vi uppmanar alla fastighetsägare som är missnöjda med gatukostnaderna att lämna synpunkter dessa - annars faller er möjlighet att överklaga beslutet.

Ni som inte berörs av samråd just nu bör ändå skicka in önskemål och synpunkter redan nu - ju tidigare kommunen får in dem desto större är sannolikheten att de tar tillvara på kommentarerna.

Länk till Nacka kommuns hemsida
 

Medborgarförslag om upprustning av vägarna

På medlemsmötet den 23 november så berättade Hans Fagerberg om ett medborgarförslag rörande vägarnas upprustning och sträckning i området. Vi lovade att bifoga förslaget här så kan alla som vill skriva under och skicka in det. 
 

Läs om de nya planerna för Sydöstra Boo

Här är länken där ni hittar alla dokument för planerna i Sydöstra Boo. Vi råder alla att lusläsa dokumenten för det står mycket konstigheter i dem, bl.a. sådant som är rena felaktigheter. Om vi inte påpekar sådant nu så försitter vi vår chans att överklaga planbeslutet.

Länk till Nacka kommuns hemsida
 

Vill du vara med i Arga Snickaren?

Föreningen har fått följande förfrågan från Kanal 5:

Jag heter Isabella och jobbar med TV-programmet Arga Snickaren som visas på Kanal 5. Nu letar vi efter barnfamiljer som har en byggsituation de inte kommer ur. Det kan röra sig om ekonomi eller något annat som gjort att projektet stannat av.

Känner ni till någon inom (eller utanför) föreningen som behöver hjälp med sin renovering? Kontakta mig på isabella.stille@sto-cph.com eller via länken nedan: https://www.shortaudition.com/ByggTV
 

Tack Hemköp i Lännersta för att ni löser in våra sedlar

I midsommar fick föreningen in nästan 1700 kr i gamla sedlar. Hemköp i Lännersta var snälla och löste in alla gamla sedlar. Hemköp tog även emot föreningens mynt. Tack Hemköp för hjälpen.
 

Välbesökt möte när Nacka kommun redovisade den nya detaljplanen för Boo Gårds skola och Boovallen

Den 20 juni hade Nacka kommun öppet hus i Boo Gårds skolas matsal där de presenterade den nya detaljplanen för Boo Gårds skola och Boovallen. Flera representanter från kommunen fanns på plats och besvarade frågor. 

Samrådet är öppen hela sommaren och finns att beskåda på Nacka kommun fram till 25 augusti. Kommunen tar i denna fas in synpunkter på planen, så gör er röst hörd.

Trafikverket har fastställt vägplanen för Skurubron

Nu kan ni läsa den fastställda vägplanen för anläggande och ombyggnad av väg 222 Skurubron samt indragning av del av väg 222 i Nacka kommun. Läs mer i bifogat dokument:

Ja, vi ska engagera oss i frågan om gatukostnader!

83% av alla som svarade på styrelsens fråga om föreningen skicka in ett medborgarförslag om gatukostnader till Nacka kommun sa ja. Har du inte fått mejlet? Hör i så fall av dig till boovillaagareforening@gmail.com. Glöm inte att uppge namn, adress och fastighetsbeteckning.

95% av våra medlemmar är för en avgiftsfri Skurubro

95% av medlemmarna svarade att de vill att Boo Villaägareförening engagerar sig i frågan om en avgiftsfri Skurubro. Däremot var det bara 65% av medlemmarna som var för att föreningen ska engagera sig för att Nacka kommun ser över behovet av en ny Skurubro. Enligt beslutet på senaste årsmötet krävs det kvalificerad majoritet, d.v.s. 66,7%, för att föreningen ska driva en fråga. Styrelsen tog därför beslut om att endast driva frågan om hur bron ska betalas.

Mark- och miljööverdomstolen avslår målet

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd och samtligas överklagan av bygglovet av förskolan på Galärvägen avslås därmed. Beslutet kan inte överklagas.

Vi behöver din mejladress

Allt mer information skickas idag ut digitalt till våra medlemmar. Skicka din mejladress till boovillaagareforening@gmail.com för att ta del av all information från föreningen.

Om oss

Föreningen bildades 1933 som Boo Villaägareförening och 2017 slogs villaägareföreningarna i Boo och Lännersta samman till Boo & Lännersta villaägareförening.

Föreningen är ideell och vänder sig till alla fastighetsägare i Saltsjö-Boo med BO eller LÄNNERSTA i fastighetsbeteckningen.
 

Bli medlem?

Betala in 200 kr till
PG 155432-8
Swish 123 087 95 69

Glöm inte uppge adress eller fastighetsbeteckning vid betalning.

Vi välkomnar alla Lännerstabor till föreningen

Facebook

Du vet väl om att Boo & Lännersta Villaägareförening även finns på Facebook
 

Rabatter

Solcellen.nu: Upp till 20,000 kr i rabatt för installation och montering av solceller på tak.
Läs mer här

Bygg-Ole: Som medlem i föreningen har du rabatt hos Bygg-Ole i Nacka och Värmdö.
Läs mer här

Trivsamma hem: Som medlem i föreningen har du rabatt på städning hos Trivsamma hem. Läs mer här

Björknäs trädgård: Som medlem i föreningen får du 10% rabatt hos Björknäs trädgård. Läs mer här