I april 2017 slogs villaägareföreningarna i Boo och Lännersta i Saltsjö-Boo i Nacka samman till en förening: Boo & Lännersta Villaägareförening. 

Boo Villaägareförening bildades redan 1933. Lännersta villaägareförening har också en lång historia. 

Fastigheter med fastighetsbeteckningen BO eller LÄNNERSTA i fastighetsregistret kan bli medlem.

Upptagningsområdet omfattar totalt 1.374 st fastigheter (november 2014), med beteckningen BO i fastighetsregistret samt 1.315 st fastigheter (november 2016) med beteckningen LÄNNERSTA i fastighetsregistret. Totalt vänder sig föreningen till 2.689 fastigheter och drygt 4.100 fastighetsägare. Om det bor 3-4 personer i varje fastighet motsvarar det 10% av Nacka kommuns befolkning.

Vår verksamhet är ideell och föreningen är partipolitiskt, etniskt och religiöst obunden. 

Enligt senast fastställda stadgar ska föreningen verka
- för att tillvarata och tillgodose gemensamma intressen för anslutna fastigheter
- för att främja samarbetet med kommun och näringsliv samt arbeta för att medlemmarnas behov tillgodoses
- för god informationsspridning