Boobadet

Boobadet har alltid varit en naturlig mötesplats för Boo & Lännersta Villaägareförenings medlemmar och är en av de mest välbesökta baden i Nacka kommun. Badet ligger i en anrik kulturmiljö precis vid Boo Herrgård. Fram till 2010 sköttes badet av föreningen, men är numera kommunalt. Föreningen är dock fortsatt aktiva vid badet, framför allt i samband med midsommar, och vi gör vad vi kan för att främja diverse aktiviteter och därigenom göra badet till en trevlig och levande plats där man gärna träffar sina grannar.
 

Servering vid badplatsen har länge varit en stor fråga för föreningens medlemmar.

När Nacka kommun tog fram planerna för Boobadet missade man tyvärr att öppna upp för en servering på badplatsen. Enligt Nacka kommun krävs det att planerna ändras för att det ska vara möjligt. 

Som tur är finns det möjligheter till servering utanför badplatsen och de senaste åren har Strömmingsvagnen fått tillstånd av Nacka kommun att stå vid ångbåtsbryggan.

Föreningen bedriver själv ingen servering, men uppmuntrar näringsidkare som vill bedriva servering vid Boobadet att kontakta Nacka kommun.
 

Dansbanan

Dansbanan tillhör kommunen. Den byggdes om under vintern 2017-2018 och ändrade då form från den tidigare kvadratiska till oval.

Den är öppen för alla kommunens invånare och kan inte bokas, så vitt vi i Boo & Lännersta Villaägareföreningen vet. Eventuella frågor ställs till Nacka kommun.

Problemet kan uppstå att flera personer vill använda dansbanan samtidigt och det enklaste är att höra av sig till Boo & Lännersta villaägareförening och fråga om föreningen vet om någon annan tänkt sig en aktivitet på dansbanan under samma tidpunkt. Vi kan dock aldrig garantera att dansbanan är "ledig".
 

Ladan

Ladan byggdes av Boo Villaägareförening för mer än 40 år sedan och ägs alltså av föreningen. På den tiden användes huset som omklädningsrum och det inhyste även dass. 

Boo & Lännersta Villaägareförening arrenderar marken som huset står på av Nacka kommun. Under sommaren 2018 och 2019 ska Ladan rustas upp, gamla brädor ska bytas och huset ska få ny färg. 

Huset används av Boo & Lännersta Villaägareförening för förvaring eller för aktiviteter som är öppna för samtliga medlemmar eller kan räknas som samhällsnyttiga.

Mejla till boovillaagareforening@gmail.com eller hör av dig till någon i styrelsen om du vill använda Ladan för någon aktivitet.
 

Smedjan

Nacka kommun renoverade Smedjan under 2015.

Boo Villaägareförening har arrenderat Smedjan i över 80 år men vid årsskiftet 2017-2018 är det Nacka kommun som sköter om Smedjan. 

Hör av dig till styrelsen om du har frågor om Smedjan. Se mer info här.
 

Lekplatsen

Under vintern 2017-2018 rustade Nacka kommun upp lekplatsen vid Boobadet. Hör av dig till Nacka kommun om du har några frågor.
 

Skötseln av badet

2010 tog Nacka kommun över skötseln av Boobadet och det är dit ni ska vända er om ni har några synpunkter på skötseln.

Tänk på att sopkärlen lätt blir överfulla och att fåglarna då sprider soporna över hela badplatsen. Ta därför helst med er soporna hem där ni kan källsortera dem. På så vis får vi både en renare badplats och en bättre miljö.

Detsamma gäller fimpar - släng dem inte på marken. Ett barn som stoppar en cigarettfimp i munnen kan faktiskt dö då tobak är extremt giftigt att äta.
 

Regler för dig som lånar nyckel eller utrustning

Föreningen äger Ladan vid Boobadet och även en del utrustning som t.ex. en större högtalaranläggning. Föreningens medlemmar kan låna såväl hus som högtalaranläggning för arrangemang som är öppna för alla föreningens medlemmar, t ex loppis, konstutställningar etc. 

Du som lånar förbinder dig att vara aktsam mot fastigheter, inventarier och utrustning och inte missbruka föreningens förtroende. Du får självklart inte kopiera, låna ut eller ge bort nyckeln. Nyckel och utrustning skall lämnas tillbaka till föreningen enligt överenskommelse. Om reglerna för lån inte följs kan du bli ersättnings- och skadeståndskyldig.