Boo Villaägareförening bildades 1933 och har sitt säte i Saltsjö-Boo. På årsmötet den 25 april 2017 bytte föreningen namn till Boo & Lännersta Villaägareförening och stadgarna ändrades så att även fastigheter i Lännersta kunde bli fullvärdiga medlemmar i föreningen. Den 15 maj 2017 tog Lännersta Villaägareförening beslut att lägga ned sin förening och låta kvarvarande medel överlåtas till Boo & Lännersta Villaägareförening. De båda föreningarna var därmed officiellt sammanslagna.

Upptagningsområdet omfattar totalt 1374 st fastigheter (november 2014), med beteckningen BO i fastighetsregistret samt 1315 st fastigheter (november 2016) med beteckningen LÄNNERSTA i fastighetsregistret.

Verksamheten är av ideell karaktär, där föreningen ställer sig partipolitiskt, etniskt och religiöst obunden.
  • Föreningen skall verka för att tillvarata och tillgodose gemensamma intressen för anslutna fastigheter.
  • Föreningen skall främja samarbetet med kommunen och näringslivet samt arbeta för att områdets och medlemmarnas behov av service tillgodoses.
  • Föreningen verkar för god informationsspridning om egen verksamhet, områdets kulturella möjligheter och historia.
Här nedan hittar du föreningens aktuella stadgar i PDF-format.
 

Ändring av stadgar 25/4 2017

På årsmötet 25 april godkändes förslaget på ändring av stadgarna så att ett samgående mellan Boo och Lännersta villaägareförening skulle gå att genomföra. Stadgeförslaget innebar att föreningen bytte namn till Boo & Lännersta Villaägareförening samt att fastigheter med Lännersta i fastighetsbeteckningen kan bli fullvärdiga medlemmar i föreningen. Eftersom detta vara det andra medlemsmötet av två så fastställdes stadgarna därmed.