Adress

Boo & Lännersta Villaägareförening
Box 202
132 26 Saltsjö-Boo
boovillaagareforening@gmail.com
Orgnr: 802466-8900

Bli medlem

Medlemsskap kostar 200 kr/år och inbetalas till:
PG 155432-8
Swish 123 087 95 69

Glöm inte uppge adress eller fastighetsbeteckning i betalningen.

Fyll sedan i följande formulär för att bli medlem här

Möt oss på Facebook

Du vet väl om att Boo Villaägareförening har en aktiv Facebook grupp där medlemmar och boende kan dela med sig av händelser och erfarenheter.

Sök på: Boo Villaägareförening eller följ länk
 

Styrelsen 2018 (fram till årsmötet 2019)

Ordförande
Caroline Olsson, bosatt i Boo
070-4612049

Vice ordförande
Ingvar Ahlqvist, bosatt i Boo

Kassör 
Margaretha Pettersson, bosatt i Boo

Ordinarie ledamot 
Roger Bohlin, bosatt i Boo

Ordinarie ledamot
Katarina Ericsson, bosatt i Boo

Suppleant
Christian Ander, bosatt i Lännersta
twitter: @nderchris
 

Valberedning inför årsmötet 2019

Valberedningen består av
Pia Lerigon
Bo Ericsson

 

Revisor 2018 (fram till årsmötet 2019)

Ordinarie revisor:
Martin Öhnström
Revisorssuppleant:
Mattias Palm
 

Miljö- och Klimatgruppen

Sammankallande:
Pia Lerigon
070-718 88 16
mejl till Pia
 

Midsommargruppen

Midsommargruppen ser till att det blir ett midsommarfirande vid Boobadet.

Hör av dig till sammankallande Petra och Stefan Windefalk eler till styrelsen om du är intresserad av av att engagera dig i midsommargruppen.

Mejl till Petra
Mejl till Stefan
 

Ladangruppen

Ladangruppen ansvarar för renoveringen av Ladan på Boobadet.

Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att engagera dig i Ladangruppen.
 

Infragruppen

Infragruppen arbetar med plan- och byggfrågor, gatukostnader, busslinjer o.d.

Sammankallande:
Pia Lerigon
070-718 88 16
mejl till Pia
 

Boovallengruppen

Boovallengruppen arbetar med frågor runt aktiviteten på Boovallen.

Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att engagera dig i Boovallengruppen.