Ännu ej planerade områden

Här kan du som bor i områden som ännu ej är planerade, men som kommer att planeras, hitta grannar som vill driva samma fråga som du.

Vill du publicera dokument på denna sida - hör av dig till boovillaagareforening@gmail.com så lägger vi ut dem till dig.
 

Fortsatt enskilt ägandeskap av vägarna

Ett sätt att få ned kostnaderna för upprustning av gatorna är att kräva att vägarna även fortsättningsvis ska vara enskilda. Såhär skriver Victor Brott som är ordförande i Kummelnäs vägförening: 
 
Huvudregeln vid detaljplaneläggning är att enskilda vägar kommunaliseras. Praxis i Nacka Kommun  sedan 2004 har dock varit att om en (kvalificerad) majoritet av de fastighetsägare inom planområdet - belagd efter en genomförd enkät - väljer enskilt, så godtas det istället. 

6 av 7 delområden i Kummelnäs  röstade således en övervägande del för enskilt. I den delen som röstade för, dock med endast 51%, så blev det kommunalt. 

I de delområden där vi har behållit enskilt, ca 700 fastigheter totalt, har vi genom demokratiskt fattade beslut fått rösta vägarna och naturmark till den nivån de boende önskade, inte någon "central Nacka" standard. Resultatet blev att vi har behållit områdets karaktär i stort sett intakt.  Och dessutom till en kostnad väsentligt under det kommunala alternativet. 
 

Kommentarer och synpunkter