Färdigbyggda områden

Här kan du som bor i områden som är planerade och färdigbyggda hitta grannar som vill driva samma fråga som du.

Längst ned på sidan finns ett kommentarsfält där du kan göra egna inlägg.

Vill du publicera dokument eller information på denna sida som du ej kan bifoga i kommentarsfältet - hör av dig till boovillaagareforening@gmail.com så lägger vi ut dem till dig.
 

Begär att få ut bokslutet för din gata

Jonas Karlström i Lännersta tipsar om att du som bor på en redan utbyggd gata ska höra av dig till registratorn och/eller projektledaren och begära att få ut bokslutet för vägbygnationen.

Där redovisas nämligen hur mycket som lagts på gator, VA, el, tele, planarbete och liknande. Kontrollera sedan att siffrorna hamnat på rätt kostnadspost så att inte VA-kostnader felaktigt lagts på gator.
 

De boende på Dalkarlsvägen/Ripvägen fick betala 4 miljoner kr mer än det vinnande anbudet

Patrik Danroth skrev följande mejl till föreningen:

Själv bor jag på Dalkarlsvägen och har redan betalat min gatukostnad. Men var nyfiken på hur upphandlingen hade gått till i vårt område och begärde in upphandlingen. Och ville helst få in deras tre anbud. De hade bara sparat det antagna anbudet. Oklart hur länge de måste arkivera enl LOU, men får kolla på detta.

  • 14,8 miljoner slutade vinnande anbudet på. Och har inte lyckats få klarhet i vad som är Gatukostnad och vad som är VA.
  • 18,8 miljoner har vi betalat. Fördelat på 123 tomter/fastigheter.


Kommunen verkar ha tagit ut 4 miljoner extra på oss som bor på Dalkarlsvägen/Ripvägen …
 

Kommentarer och synpunkter