Planerade områden

Här kan du som bor i områden som är planerade, men ej färdigbyggda, hitta grannar som vill driva samma fråga som du.

Längst ned på sidan finns ett kommentarsfält där du kan göra egna inlägg.

Vill du publicera dokument eller information på denna sida som du ej kan bifoga i kommentarsfältet - hör av dig till boovillaagareforening@gmail.com så lägger vi ut dem till dig.
 

Frentab gör ingen vinst i område Y-Z

Efter ett samtal med Frentab har vi fått veta att det inte handlar om några överpriser i upphandlingen. Tvärt om lade sig Frentab flera miljoner kronor lägre än det företag som kom tvåa. På grund av att Nacka kommun ställer så högra krav på hur vägarna ska byggas, att det är trångt och komplicerat, kommer Frentab inte göra någon vinst alls i område Y-Z.

Det verkar alltså inte vara i upphandlingen som priserna skenar, utan orsaken måste sökas tidigare i processen. Enligt Frentab går det att bygga billigare om Nacka kommun ändrar kraven på gatornas utformning. Frentab måste dock utgå från de krav som ställs i Nacka kommuns upphandling.

Frentab berättade att Värmdö kommun har valt att samarbeta med de lokala vägföreningarna och där görs en enklare upprustning av vägarna där den gamla vägkroppen bibehålls. Därmed kan gatukostnaderna hållas nere.

Vi är väldigt tacksamma för den här informationen från Frentab, som vi anser gör ett jättebra jobb med att bygga om vägarna här i området. Det är inte Frentabs fel att kraven är så högt ställda som de är.
 

Område Y-Z kostar lika mycket som en motorväg

Den 30 september återkom projektledare Philip Paluchiewicz med detaljerade kostnadsuppgifter för vad område Y-Z (Boo Gård) som byggs just nu kostar att bygga. Såhär skriver han i sitt mejl till Boo & Lännersta Villaägareförening (mejlet är nedkortat av utrymmesskäl):

För projektet Område Y & Z blir kostnaden för enbart gata i det här projektet ungefär 14,4 mkr (24 mkr x 0,6).  Om man dividerar 14,4 mkr med antal meter gata blir löpmeterpriset cirka 7094 kr exkl. belysning. Utöver det tillkommer det kostnader som inte härrör till själva entreprenaden men som ingår i gatukostnadsutredningen.
 
Följande kostnader tillkommer:
15 % projektering
10 % byggledning
10 % administration
3 % Inlösen av mark och lantmäteriförrättningar ( Det kan variera beroende omfattning i respektive projekt)
5 % Övriga kostnader, så som mätning av grundvatten under utbyggnaden, för- och efterbesiktningar av fastigheter som berörs av utbyggnaden, provisoriska flytt av stolpar/ledningar, slutbesiktning mm.
 
Då blir summan 7094 + 1064 (15%) + 710 (10%) + 710 (10%)  + 213 (3%) + 355 (5%) = 10146 kr per löpmeter exkl. belysning.


Vi ska tillägga att kostnaden 10.146 kr/löpmetern gäller en 4,5 m bred väg. Det ger ett kvadrameterpris om 2.255 kr/m2 exkl VA och belysning.

Då ingår ingen belysning. Lägger vi till samma kostnad för belysning som Nacka kommun lagt i sina prognoser för Mjölkudden-Gustavsviks Gård så får vi en kostnad om 2.625 kr/m2.

Boo & Lännersta Villagäareförening var i kontakt med Trafikverket och fick ut detaljerad statistik på vad det kostar att bygga motorvägar. Såhär säger den statistiken (klicka på bilden så blir den större):
 

Informationen kommer från Lars Bergman som är strategisk planerare på Trafikverket


Som du själv kan se i statistiken från Trafikverket kostar bygget av en helt ny motorväg 2.326 kr/m2.

Då är det förvisso nybyggnation i lätt terräng, men eftersom det handlar om en helt ny väg ingår alltså all form av röjning av skog och sprägning av berg i dessa kostnader. 

Vi hörde av oss till Trafikverket och frågade om allt var inkluderat i deras statistik och fick följande svar från Lars Bergman:

Dom nyckeltal som jag brukar använda och som jag redovisade i Exelarket är en totalkostnad för objektet, dvs projektering och byggledning är med. Det är en slutkostnad så även allt efterarbete som man gör efter att vägen är öppnad för trafik, såsom ny toppbeläggning 6-7 månader efter öppnad förtrafik (lite beroende på när på året vi öppnar för trafik) gräsmattor i slänter och trafikplatser utsmyckning etc.
 
Med andra ord ingår ALLA kostnader inklusive utsmyckning av trafikplatser och omasfaltering av vägen i Trafikverkets statistik för motorvägar.

När du jämför kostnaden för område Y-Z med kostnaden för byggnationen av en helt ny motorväg upptäcker du följande:

  • Område Y-Z: 2.625 kr/m2
  • Ny motorväg: 2.326 kr/m2

​​​​​

Kommentarer och synpunkter