Boo Villaägareförenings arbete bedrivs först och främst av olika arbetsgrupper.

Vem som helst i föreningen har rätt att skapa en arbetsgrupp och driva en fråga, men arbetsgruppen måste vara avstämd och godkänd av styrelsen.

OBS! Underskrift av dokument, artiklar, möten med kommunen eller dylika ändamål får inte göras i föreningens namn om inte styrelsen gett sitt godkännande.

Föreningen kan hjälpa till med pengar för ändamål är som i linje med medlemmarnas önskemål. Förfrågningar skickas till styrelsen.

Arbetsgrupper som har minst 2 protokollförda styrelsemöten per år har rätt till en peng om 200 kr per protokollförd deltagare, för att användas för t.ex. fika eller gemensam trivselaktivitet.

Kontakta styrelsen här