Bovallengruppen

Boovallengruppens fokus ligger på att driva och hantera frågor som påverkar Boovallen och dess närområde.
 

Problemområde

Möte Boo Gårds Skolan 13 November 2013

Boovallen ligger fantastiskt fint inbäddat mellan Nackas viktigaste kulturområde, Boo Gård på ena sidan och gamla ekar på den andra sidan. Planen kom till en gång för att traktens ungdom skulle få spela boll. Angränsade villaägare avstod mark och engagemanget har sedan dess varit stort från traktens ungdomar och föräldrar. Idag används planen främst av Boo FF som bedriver en av Sverige främsta och största ungdomsverksamheter. 

I utveckling av verksamheterna har det tyvärr blivit så att Boovallen istället för att vara en lokal plan har blivit huvudplan för en mycket större verksamhet som det inte finns planering för. Det innebär att trafik- och parkeringssituationen har blivit ohållbar. Vidare är de boende störda av belysningen , nedskräpning samt högt ljud i form av tutor, musik och speaker.  Därutöver så har möjligheterna för de lokala ungdomarna att spela spontanfotboll bara blivit mindre och mindre. Vissa perioder så finns den i praktiken inte längre. Till glädje för de boende i området så planeras även det så kallade Ladanprojektet med bageri och bostäder. Denna kommer dock ligga på den gamla ladantomten som idag används för parkering av besökare till Boovallen. Kvar blir då endast skolans parkering samt parkeringen vid Boobadet.  Redan idag, innan ladan har bebyggts, sker parkering på vägarna runt omkring. På Jungmansvägen är det så illa ibland att fastighetsägarna inte ens kan ta sig ut från sina parkeringar. Därtill är vägarna runt omkring Boovallen ur trafiksäkerhetssynpunkt inte anpassade efter denna trafik. Det har medfört två påkörningar av barn, visserligen utan värre skador, men måste ända ses som ett dåligt omen om vad som skulle kunna inträffa.

Myresjö den långsiktiga lösningen
Man kan förstås fundera på hur det kunde bli så här dumt när det finns så mycket bättre lösningar. Hur som helst så har kommunen insett problemet  och avser satsa på Myresjö idrottsområde. Där finns den infrastruktur i form av parkering och vägar som behövs. Även risken för störningar av närboende samt inverkan på kulturområden är  mer eller mindre obefintlig. Långsiktigt är därför Myresjö den rätta platsen för större evenemang och utökad verksamhet. Det innebär då att Boovallen kan avlastas så att trafik- och parkeringsbehov blir mer i paritet till de resurser som finns. Störande större evenemang flyttas och det finns återigen goda möjligheter till spontanfotboll. Det här med spontanfotboll är till stor glädje för de spelande, men också för Boo FF för att man därigenom får en viktig ingång för talanger att börja spela som annars inte hade börjat.  
Alla signaler från Boo FF är att de är mycket positiva till ovanstående lösning. Vi avser därför att sondera möjligheten till ett samarbete med Boo FF i denna fråga.
På kort sikt måste vi tyvärr leva med den situation som är. Emellertid kan vi genom ett gott och kreativt  samarbete med Boo FF förändra mycket till det bättre. Följande förslag har las fram på mötet.

  1. Parkeringsförbud på Jungmansvägen
  2. Ordna upp nuvarande parkeringsområden. Se skolans parkering och Ladanområdet.
  3. Få fler platser genom att flytta återvinningsstation från Boo Gårds skolas parkering.
  4. Begränsning av (o)ljudstörningar. Inga tutor och ingen musik. Speaker endast vid viktiga evenemang och matcher. Dessutom att Speakern via gott omdöme begräsar omfattningen av sin kommunikation.
  5. Belysning ska vara släckt 22.00 Då ena planen normallt inte används under passet mellan kl 21 och kl 22 föreslås automatisk och partiell nedsläckning som går att överstyra vid behov. Förslagsvis då nedsläckning av planen närmast Jungmansvägen i och med att där bor det flest. Vissa kvällar kan det vara så att endast en plan används. En god rutin är då att spela på planen närmast skolan och släcka ner den andra. En lösning som både är bra för miljön, närboende och skattebetalare.  
  6. Att barnen/ungdomarna  i närområdet får bilda lag som spelar på Boovallen. Barn i kommunens övriga områden spelar i mån av plats i sina närområden. Föräldrar och barn kan då gå till sina respektive planer. Att de som kommer längre ifrån använder cykel eller de goda allmänna buskommunikationerna.
  7. Nedskräpningen motverkas genom information till tränare och spelare samt städning . Att ungdomslagen får städa upp skräp efter sig är dessutom en viktigt del i att skapa förståelse för det viktiga arbetet för en god miljö. 

Kontakt

Hans-Ivar Olsson
070-751 20 28
mejl till Hans-Ivar

Kommentarer