Infragruppen (planer, vägar, bussar)

Infragruppen arbetar med allting som rör de nya planerna för Sydöstra Boo, vägar, bussar, påfarten till motorvägen och liknande frågor.

Gruppen är uppdelad i olika undergrupper som arbetar med olika frågor:
A = Miljö & Karaktär
B = Helhetsgrepp
C = Boobadet & Boovägen
D = Gatukostnader & VA-utbyggnad

Aktuellt

20 JUNI REDOVISAS PLANERNA FÖR BOOVALLEN

Nacka kommun har inbjudit föreningen till samråd för de nya planerna för Boo Gårds skola och Boovallen. Samrådsmötet sker den 20 juni i Boo Gårds skola kl. 17.30 - 19.30. Det går även att besöka utställningen på Nacka kommun fram till 25 augusti 2016.

FASTSTÄLLD VÄGPLAN FÖR SKURUBRON

Trafikverket har delgett föreningen den fastställda vägplanen för Skururbron. Läs mer här.

STYRELSEN HAR HAFT MÖTE MED NACKA KOMMUN

Ludvig och Katarina från styrelsen har haft möte med en representant från Nacka kommun för att diskutera de kommande planerna. 
 

STYRELSEN JOBBAR VIDARE

  • Ann, arkitekt
  • Ludvig, arkitekt
  • Pia, byggnadsingenjör

Ann, Ludvig och Pia från styrelsen har under november 2015 till februari 2016 arbetat vidare på frågan vad Boo Villaägareförening ska ta upp med Nacka kommun gällande planerna för Sydöstra Boo. 
 

NU SÄTTER VI IGÅNG!
På mötet den 4 juni 2015 delade vi upp frågorna i fyra undergrupper:
A = Miljö & Karaktär
B = Helhetsgrepp
C = Boobadet & Boovägen
D = Gatukostnader & VA-utbyggnad
Anmäl dig till en eller flera grupper om du vill vara med och forma framtidens Boo.
Det är viktigt att vi kommer igång och agerar nu! När Nacka kommun återkommer med samrådsmöte är det oftast för sent att påverka.
Läs mer i protokollet 2015-06-05 samt dokumentet Planprocessen.

GRUPP A tittar just nu på frågan om vägbredder
Grupp A = Miljö & Karaktär börjar med frågan om vägbredder. Kommunen vill ha minst 8 meters vägområdesbredd (väg + diken). Ett besök på Sunnebovägen visar att den vägen bara är 6,5 meter. Gruppen har preliminärt möte den 1 juli igen för att diskutera denna fråga.

Grupp B tar just nu fram ett förslag på skrivelse
Grupp B tar fram förslag på skrivelse som han sedan ska skicka ut till resten av gruppen.

Grupp C jobbar vidare Boovägen och Boobadet
Grupp C tar fram ett förslag på skrivelse om Boovägen som Boo Villaägareförenings styrelse kan ta beslut om ifall det ska skickas till Nacka kommun i föreningens namn. Grupp C försöker även få fram mer information om det är fortsatt möjligt att påverka utformningen av Boobadet.

BEVARA BOOVÄGENGRUPPEN
Boo villaägareförening var med på Bevara Boovägengruppens senaste möte. Gruppen arbetar för att bevara Boovägen mellan parkeringen vid Boo Gårds Skola fram till Boo-badet i så genuint skick som möjligt.

PLANERNA FÖR SYDÖSTRA BOO
Planerna för Sydöstra Boo är på gång. Det dröjer åtminstone ett halvår (läs sept 2015) innan Mjölkudden-Gustavsviks gård är färdigt att skickas för samråd. Läs mer om hur planprocessen går till på Nacka kommuns hemsida.

ÖVERKLAGAN AV FÖRSKOLAN PÅ GALÄRVÄGEN
Länsstyrelsen har avslagit Boo Villaägareförening och övriga sökandes överklagan av bygget av en förskola på Galärvägen. Läs domen i sin helhet här till höger. Här hittar du även det rättsfall Länsstyrelsen hänvisar till i sin dom samt en diskussion på Byggahus om vem som räknas som granne.

Boo Villaägareförening har överklagat bygglovet för en förskola på Galärvägen. 77% av de medlemmar som svarade på föreningens mejlutskick ville att föreningen skulle överklaga Nacka kommuns bygglov för en förskola på Galärvägen, med argumentet att vi vill ha en ordentlig trafikutredning och ett helhetstänk för hela området.

Kommentarer